Schuldbewust aan het werk: samen werken aan oplossingen voor schuldenproblematiek

Er is behoefte aan onderzoek naar de betrokkenheid van ondersteuningsmogelijkheden voor werkgevers bij het voorkomen en oplossen van schulden bij werknemers (Instituut Gak - lopend)

In dit onderzoek staan ten eerste bijstandgerechtigden met schulden centraal. Hoe kan de uitstroom naar werk van deze groep mensen bevorderd worden? Ook onder mensen met een baan komt schuldenproblematiek voor; werkenden vormen zelfs de grootste groep armen. Werkgevers ontdekken vaak pas dat een werknemer financiƫle problemen heeft als er al ernstige betalingsachterstanden zijn of als er sprake is van loonbeslag. Daarom is er ook behoefte aan onderzoek naar de betrokkenheid van en ondersteuningsmogelijkheden voor werkgevers bij het voorkomen en oplossen van schulden bij werknemers. Er zijn al veel hulpmiddelen beschikbaar voor schuldenaren, gemeenten, werkgevers en werknemers om hen te ondersteunen bij het oplossen en voorkomen van schuldenproblematiek. Het is echter onduidelijk in hoeverre deze hulpmiddelen gebruikt worden en toereikend zijn om schuldenproblematiek onder bijstandsgerechtigden en werknemers te voorkomen en/of op te lossen. In het onderzoek worden de volgende vragen beantwoord:

1) Wat is de oorzaak en omvang van de schuldenproblematiek onder mensen met een bijstandsuitkering? 2) Hoe kunnen mensen met een bijstandsuitkering en problematische schulden zodanig geholpen worden dat hun schuldenproblematiek deelname aan de arbeidsmarkt niet in de weg zit? 3) Waar begint en eindigt de betrokkenheid van de werkgever om de schuldenproblematiek van de werknemer te voorkomen en/of op te lossen? 4) Hoe verhoudt de betrokkenheid van de werkgever bij de schuldenproblematiek van de werknemer zich tot de privacybescherming van de werknemer? 5) Hoe kunnen werkgevers ondersteund worden om schuldproblematiek van hun werknemers te voorkomen of op te lossen?

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00