Sectormonitor Beeldende Kunst

Cultuurbeleid vraagt om zicht op ontwikkelingen en kennis van de structuur en kenmerken van kunstsectoren. Voor de beeldende kunsten ontbreekt het aan een integrale en samenhangende beschrijving van de sector. Het ministerie van OCW heeft behoefte aan een monitor van de sector beeldende kunsten die voorziet in deze lacune. Research voor Beleid voerde samen met zusterorganisaties IOO en EIM (nu allen Panteia) de eerste meting van de sectormonitor uit. Het onderzoek leverde een afbakening van de sector op en biedt een feitelijk inzicht in de stand van zaken op zes onderscheiden thema's: de beeldende kunstenaars, de infrastructuur van de sector, de economie van de sector, participatie en educatie, opleidingen en overheidsbeleid.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00