Technology and Innovation Policy Council framework for international consultancy study on Sex and Gender in research

Namens de Deense Raad voor Innovatie Beleid heeft onze onderzoekspartner Oxford Research Denmark Panteia gevraagd een landenstudie te verrichten voor Nederland over vrouwen in de onderzoekssector.

 

Doel van de studie is om te kijken naar hoe innovatieve Europese lidstaten presteren wat betreft vrouwen in hoge onderzoeksfuncties.

Nederland heeft één van de laagste percentages aan vrouwelijke onderzoekers in hogere functies binnen instellingen. De landenrapporten binnen deze studie hadden als doel om de landelijke stand van zaken in kaart te brengen, dit tot in zeker mate te proberen te verklaren op basis van literatuur onderzoek en interviews, en op te kijken naar beleid (van de overheid en van onderzoeksinstanties en universiteiten), om meer vrouwelijke onderzoekers aan te trekken.

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00