Toekomst aanpak laaggeletterdheid door bibliotheken

In opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) voerde Research voor Beleid (Panteia) een onderzoek uit naar de mogelijkheden voor openbare bibliotheken om een blijvende en effectieve rol te spelen bij de aanpak van laaggeletterdheid.

Het onderzoeksdoel betreft het inzichtelijk maken van de mogelijkheden voor openbare bibliotheken om (beter) gebruik te maken van (landelijke, regionale en lokale) beleidsstructuren rondom de aanpak van laaggeletterdheid. Nevengeschikt aan dit doel is het schetsen van een beeld van de bestaande beleidsstructuren voor openbare bibliotheken bij de bestrijding van laaggeletterdheid. Het beleids- en gebruiksdoel betreft het leveren van input voor een visiedocument van het Sectorinstituut over de toekomst van de aanpak van laaggeletterdheid door bibliotheken. Hierin wordt de aanpak van laaggeletterdheid ook geplaatst in de context van de bijdrage van openbare bibliotheken aan de kenniseconomie.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00