Tussentijdse evaluatie EFMB-project Ouderen in de Wijk

gepubliceerd: 11-10-2018

In het kader van het Europees Fonds voor de Meest Behoeftigen (EFMB) wordt in Nederland het project ‘Ouderen in de Wijk’ ondersteund.

 

Dit project wordt uitgevoerd door de bibliotheken van Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag samen met Mira Media. Panteia en De Beleidsonderzoekers onderzochten in de tussentijdse evaluatie de doelmatigheid, doeltreffendheid en het bereikte effect van het project.

Het Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB) versterkt de sociale samenhang door armoede onder de meest behoeftigen terug te dringen en bij te dragen aan de sociale inclusie van deze groep. In het operationeel programma van het EFMB 2014-2020 (OP) is “het verminderen van de sociale uitsluiting van ouderen met een laag besteedbaar inkomen” als overkoepelende doelstelling opgenomen. In Nederland wordt vanuit deze doelstelling het project ‘Ouderen in de Wijk’ gesubsidieerd.

Ouderen in de Wijk wil in de projectperiode ten minste 5.000 kwetsbare ouderen bereiken. Dat wil zeggen pensioengerechtigde ouderen met een laag besteedbaar inkomen die sociaal uitgesloten zijn of dreigen te worden. Zij wil bij hen bereiken dat zij zich “na deelname aan de projectactiviteiten meer bewust zijn van de voorzieningen in de wijk, hier blijvend gebruik van maken, waardoor hun sociale netwerken en persoonlijke competenties worden versterkt”. Projectactiviteiten zijn bijvoorbeeld educatief aanbod rond (digitale) basisvaardigheden en sociale en/of culturele bijeenkomsten.

Het doel van de tussentijdse evaluatie was om de doeltreffendheid, doelmatigheid en toegevoegde waarde van het project vast te stellen en een prognose te geven of binnen de programmaperiode de gestelde doelen behaald zullen kunnen worden. Hiertoe werden case studies bij de vier bibliotheken alsook interviews met stakeholders uitgevoerd. Ook werden de intakeregistraties en exit-vragenlijsten van deelnemers geanalyseerd. Onderstaand vindt u de publicatie van het rapport.

In een consortium geleid door Metis GmbH, was Panteia ook betrokken bij de openbare consultatie van EFMB als geheel. Hiervoor werden in alle EU-lidstaten enquêtes uitgezet om zicht te krijgen op hoe onder andere de effectiviteit, efficiëntie en relevantie van het fonds door verschillende doelgroepen wordt beoordeeld. De rapportage van dit onderzoek is hier te vinden.

 

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00