Werkgevers- en werknemersenquêtes AZW-programma

In opdracht van CAOP heeft Panteia de dataverzameling verzorgd van de werkgevers- en werknemersenquetes van het AZW onderzoeksprogramma.

Het doel van het onderzoeksprogramma is partijen in de sector Zorg en Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK) te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en deze informatie te duiden, zodat deze partijen zelf oplossingsstrategieën kunnen ontwikkelen voor de aanpak van knelpunten die zich (kunnen) voordoen op de arbeidsmarkt. Met deze arbeidsmarktinformatie kunnen deze partijen de eigen beleidsverantwoordelijkheid voor hun sector waarmaken. Panteia heeft werkgevers meermalen ondervraagd, soms op concernniveau en soms op vestigingsniveau. Per meting werden ongeveer 1.200 organisaties bevraagd. De werknemers in zorg en welzijn zijn via een brief met een link naar de internetvragenlijst uitgenodigd voor het onderzoek. Netto hebben 11.000 werknemers deelgenomen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00