Wsw-statistiek

In het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen de gelegenheid geboden om onder aangepaste omstandigheden betaald werk te verrichten. In Nederland zijn (eind 2014) ruim 100.000 mensen werkzaam in de Wsw. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelenheid heeft behoefte aan beleidsinformatie over de volumeontwikkeling en de Wsw-populatie. Daartoe is de zogenaamde Wsw-statistiek opgezet. Panteia voert sinds 2000 de Wsw-statistiek uit bij gemeenten en WGR-verbanden.

Het project bevat: een integrale, halfjaarlijkse gegevensverzameling bij gemeenten en uitvoeringsorganisaties,  gegevens en kenmerken van alle Wsw-deelnemers op persoonsniveau,  controle, correctie en beheer van de gegevens voor statistische doeleinden, analyse en rapportage op basis van de gegevens. Ter ondersteuning van het project is een helpdesk en internetsite ingericht waar gemeenten en Wsw-organisaties terecht kunnen met vragen. Meer informatie over de Wsw-statistiek kunt u vinden op de website http://wsw.onderzoek.nl

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00