Duurzame economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen

In het Klimaatakkoord krijgt het bedrijfsleven een belangrijke rol bij de verduurzaming van onze economie en samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, de circulaire economie, en het bereiken van een duurzame economie zijn allemaal belangrijke trends die de nodige vragen met zich mee brengen. Wij helpen u graag verder. Via onder anderen evaluaties, impact assessments, sectorstudies, good practices en energie transitie analyses biedt Panteia maatwerk om u vragen te beantwoorden.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Selectie van referenties

Connect2025 De impact van techniek op weg naar 2025, Techniek Nederland, 2018
Binnen de studie Connect2025 heeft Panteia in samenwerking met TNO een toekomstverkenning gemaakt voor de installatiebranche op weg naar 2025 om de branche, kennispartners en andere stakeholders in beweging te brengen. In Connect2025 zijn zes grote thema’s gedefinieerd die tot 2025 en waarschijnlijk ook daarna nog sterk bepalend zullen zijn voor de ontwikkelingen in de installatiebranche, inclusief de werkgelegenheid en de aard daarvan. Eén van de belangrijkste thema’s betreft ‘Nul is de norm: nul uitstoot, nul afval’.

 

Sociaal-maatschappelijke bijdrage van het MKB, EZK, 2020
Er is veel bekend over de economische betekenis van het MKB. Zo publiceert het Comité voor Ondernemerschap jaarlijks de Staat van het MKB. Maar inzicht in de sociaal-maatschappelijke bijdrage van het MKB is beperkt beschikbaar. Voor een integraal inzicht in het belang van de verschillende typen MKB voor Nederland is het goed om de sociaal-maatschappelijke bijdrage van het MKB voor onze samenleving in kaart te brengen en daarbinnen, hoe het MKB bij kan dragen aan een duurzame samenleving.

Publicatie is hier beschikbaar.

 

Energiebesparingsmonitor Utiliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2003-heden
Panteia beheert sinds 2003 het zogenaamde Utiliteitspanel. Dit panel is opgezet om over betrouwbare informatie te beschikken over de genomen energiebesparende maatregelen en het energieverbruik in de utiliteit. Het panel bestaat uit gebruikers en eigenaren van ongeveer 1.000 gebouwen in de sectoren kantoren, onderwijs, winkels, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen. Meer hier beschikbaar. 

 

Sustainable Standard Cost Model, RVO, 2018
Panteia ontwikkelde en testte met een projectteam een innovatief standaardkostenmodel (Sustainable SCM), dat zowel de economische als de ecologische impact van 'vergroening met ICT' evalueert. Deze methode combineert twee modellen: het internationale Standard Cost Model en het internationale LCA model (Life Cycle Analysis). Het model is bijvoorbeeld gebruikt om de ecologische en economische impact van "elektronische factureren" te berekenen.

 

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00