Beleid & Bestuur

Goed bestuur: wat is dat? Deze vraag is nu zeer actueel. Gemeenten krijgen nieuwe taken, moeten misschien fuseren en kampen met tekorten op hun begrotingen. Ministeries hebben flinke taakstellingen.

 

Provincies manoeuvreren zich tussen deze bestuurslagen door. Ondertussen liggen de plannen om landsdelen te vormen weer op tafel en zijn nieuwe regionale uitvoeringsdiensten gevormd. Hoewel de onzekerheden zich opstapelen, is één ding wel duidelijk: het speelveld verschuift zich steeds verder naar de regionale en lokale bestuurders. Panteia beweegt daarin mee en kan beleidsmakers en bestuurders vooruit helpen met het formuleren, monitoren en evalueren van beleid.

Organisaties ontwikkelen voortdurend beleid. Zij doen dat om problemen op te lossen, te verminderen of te voorkomen. Kortom voor goed bestuur. Beleidsadviezen spelen daarbij een belangrijke rol. Een goed beargumenteerd beleidsadvies biedt een beleidsmaker een gedegen basis om te komen tot een weloverwogen besluit. De voorbereiding is vaak een stevige klus, die vraagt om een stap-voor-stap-benadering. Panteia ondersteunt dit proces met eigen unieke data en gericht onderzoek.

Effectief beleid vereist kennis van zaken. Kennis van de effecten en kosten van bestaand beleid, knelpunten in de uitvoeringspraktijk, behoeften aan nieuw beleid en de daarvan te verwachten resultaten. Als beleidsmaker verlangt u hoogwaardige informatie die kan dienen als solide basis voor beslissingen. Beleidsonderzoek is een kernactiviteit van Panteia. Wij genereren kennis en informatie op grond waarvan beleidsmakers en beslissers nieuw beleid kunnen ontwikkelen, of bestaand beleid kunnen aanpassen of afschaffen. Praktische toepasbaarheid is het primaire en ultieme doel van het beleidsonderzoek van Panteia.

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00