Economische visie gemeenten en samenwerkingsverbanden

Panteia ontwikkelt voor gemeentes en regionale samenwerkingsverbanden een integrale economische visie. Wij doen dit samen met uw gemeente of samenwerkingsverband en met het bedrijfsleven, het onderwijs en maatschappelijke organisaties.
Kantorenleegstand, concurrerende winkelcentra, transformatie van het landelijke gebied, afnemend draagvlak voor voorzieningen, de opkomst van innovatieve duurzame bedrijvigheid: het zijn slechts enkele voorbeelden van zaken die zich momenteel op het lokale en regionale niveau afspelen. En daar komt de trend naar integraal aanpakken in samenwerking met andere regiospelers nog bij.

Heeft u vragen op dit terrein? Panteia kan u van dienst zijn met het ontwikkelen van een integrale economische visie.

Het ontwikkelpad bestaat uit:

  1. Het maken van een sociaaleconomische foto van bijvoorbeeld een gemeente, waarbij de lokale economie afgezet wordt tegen de regionale en landelijke economie.
  2. Het maken van middellange termijn perspectief bij ongewijzigd beleid (met prognoses met behulp van door Panteia ontwikkelde modellen).
  3. Het herformuleren van de gemeentelijke ambities.
  4. Het opstellen van een concreet actieplan ‘van onder op’. Panteia zet de partijen uit het veld bij elkaar en laat ze zelf aan de slag gaan. Hierdoor wordt een groot draagvlak voor implementatie gecreëerd.
Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om snel te bepalen welke onderzoeksmethode het best bij uw vraagstuk past. Neem gerust contact op om met een van onze experts verder te praten.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00