Bedrijfsontwikkeling

De ontwikkelingen van het bedrijfsleven zijn een graadmeter voor de economische ontwikkelingen. De Panteia-experts weten daar alles van.

We monitoren en analyseren ontwikkelingen en prestaties van het bedrijfsleven, macro, dan wel verdeeld naar diverse kenmerken, zoals sector, grootte, leeftijd, technologie en groeisnelheid.

Bij prestaties gaat het om productie, werkgelegenheid, export, winstgevendheid, arbeidsproductiviteit en investeringen. De analyses kunnen betrekking hebben op het verleden (foto, evaluaties), of op de toekomst (prognoses, scenario’s). Bij de ontwikkelingen kijken we niet alleen naar de nettogroei, maar vaak ook naar de dynamiek erachter: de effecten van oprichtingen, opheffingen, groei en krimp van bestaande bedrijven op economische groei en werkgelegenheid.

Onderzoek naar bedrijfsontwikkeling beperkt zich niet tot Nederland. Juist door internationale vergelijkingen zijn we in staat de ontwikkelingen in eigen land in perspectief te plaatsen, bijvoorbeeld ten aanzien van toe- en uittredende bedrijven en productiviteitsgroei. De vraagstukken kunnen daarnaast ook een regionale insteek hebben.

Welke vragen komen op ons af? Om u een indruk te geven van het type vragen dat we voor onze opdrachtgevers beantwoorden, hebben we hieronder een kleine selectie gemaakt:

  • Wat zijn voor 'sector x' de verwachtingen van omzet en werkgelegenheid voor 2017 en 2018?
  • Hoe ontwikkelt zich de vraag naar gekwalificeerd personeel?
  • Wat is de invloed van nieuwe bedrijven op de economische ontwikkeling?
  • Wat zijn de prestaties van technostarters?
  • Hoe ontwikkelt zich de arbeidsproductiviteit en wat zijn haar determinanten?
  • Hoe verhouden zich de prestaties van de Nederlandse industrie tot die in andere landen?
  • Hoe ontwikkelt  de arbeidsmarkt zich in Zuid-Holland in de periode 2016-2021?
  • Wat zijn de sterke en zwakke punten van bedrijven in 'regio y' en wat zijn kansen en bedreigingen?
  • Wat is de bijdrage van snelle groeiers aan de bruto en netto werkgelegenheidsgroei?
  • Hoe ontwikkelen zich de prijzen van grondstoffen 'a en b' in de komende twee kwartalen?
Hoe beantwoorden we deze vragen? Panteia beschikt over diverse operationele en financiële gegevens over het bedrijfsleven, verdeeld naar sector en bedrijfsgrootte: nationaal, internationaal en regionaal. Panteia heeft door middel van panelonderzoek, unieke kennis opgebouwd over startende bedrijven in Nederland. Deze paneldata maken het mogelijk vergelijkingen door de tijd te maken.

Behalve de datacollectie beschikt Panteia over eigen modellen om voor sectoren en grootteklassen prognoses te maken voor de korte termijn (1-2 jaar vooruit) en de middellange termijn (4-10 jaar vooruit), zowel landelijk als regionaal. Voor klanten ontwikkelen we specifieke modellen op maat. Indien nodig worden bedrijven geënquêteerd en/of experts geïnterviewd.

Wie zijn onze opdrachtgevers? We zetten onze kennis en ervaring in voor verschillende opdrachtgevers tot een op maat gesneden onderzoek. Tot onze opdrachtgevers behoren allereerst verschillende overheden: ministeries, zoals Economische Zaken, maar ook provincies en gemeenten. Daarnaast voeren we onderzoek uit voor intermediaire organisaties, brancheorganisaties, banken en accountants en zijn we in staat extra verdieping te geven aan het beantwoorden van de vragen van onze klanten.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00