Het PRISMA model

Panteia’s PRISMA model analyseert het bedrijfsleven op het niveau van 20 sectoren, MKB en het grootbedrijf. Met deze sectorgewijze benadering en de mogelijkheid om MKB en grootbedrijf afzonderlijk te analyseren, onderscheidt dit model zich van andere ‘macro economische modellen’ in Nederland.

PRISMA is Panteia’s instrument voor het voorspellen van de economische ontwikkeling in de bedrijvensector. Bijvoorbeeld: hoe zullen omzet, toegevoegde waarde en winstgevendheid zich de komende jaren ontwikkelen? Hoeveel banen worden in elke sector gecreëerd? PRISMA onderscheid zich van andere modellen van de Nederlandse economie door het grote detail waarmee prognoses worden gemaakt.

PRISMA bestaat in twee versies. De eerste is een macro-sector model van de Nederlandse economie, waarbij tevens onderscheid wordt gemaakt tussen MKB en grootbedrijf. Deze modelversie is bedoeld om de invloed van beleidsmaatregelen op het bedrijfsleven te voorspellen. Bijvoorbeeld: het MKB heeft het grootste voordeel van een verlaging van de administratieve lasten. Dergelijke informatie is vooral interessant voor beleidsmakers omdat de voor- en nadelen van beleidsmaatregelen zichtbaar worden gemaakt. De tweede modelversie beschrijft de economische ontwikkeling op korte en middellange termijn in groot sectoraal detail, gegeven de macro-economische ontwikkeling. Bijvoorbeeld: wat is het sectorprofiel dat hoort bij de recente macro-economische prognoses (CEP, MEV) van het CPB? Het UWV gebruikt dergelijke informatie bijvoorbeeld voor het voorbereiden van het arbeidsmarktbeleid: waar blijft de banengroei achter, waar zijn juist knelpunten in de personeelsvoorziening te verwachten. Omdat de sectorale detaillering groot is (63 sectoren) is de informatie ook van belang voor sector- en brancheorganisaties: welke ontwikkeling kan mijn branche de komende jaren verwachten?

Enkele voorbeelden waarbij wij het PRISMA model hebben toegepast: Gevolgen Brexit voor grootbedrijf en MKB Ecomische impact authorisatie chrooom VI Gevolgen nieuw kabinetsbeleid voor koopkrachtverbetering

Voor meer informatie over (de inzet van) het PRISMA model kunt u contact opnemen met Ton Kwaak (t.kwaak@panteia.nl).

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00