Regeldruk & bureaucratie

Regels zijn noodzakelijk, maar een overschot aan regels zorgt voor een verstikkend klimaat met bureaucratie. Het moet wel werkbaar blijven voor zowel bedrijven, burgers, professionals in de openbare sector, als voor de overheden die ze moeten handhaven.

Een teveel aan regels zorgt voor onnodige kosten zoals administratieve lasten, nalevingskosten, toezichtslasten, bestuurlijke lasten, uitvoeringskosten en andere kosten van regeldruk.

Met het verminderen van deze kosten van regelgeving zijn opeenvolgende kabinetten bezig geweest. De overheid focust zich nu op het maken van minder en betere regels, en het gemakkelijker maken van het uitvoeren van wetten en regels. Merkbaarheid van regeldrukvermindering staat hoog in het vaandel.

Panteia heeft een pioniersrol gehad bij het in kaart brengen van de effecten van bestaande en voorgenomen regelgeving. De instrumenten die dit inzichtelijk maken, richten zich niet alleen op de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, maar ook op de vermindering van bedrijfseffecten en milieueffecten. Een objectieve vaststelling van de (effecten) van regeldruk stelt Panteia vast met gebruikmaking van de beproefde methode van het Standaardkostenmodel gebaseerd op het Handboek Meting Regeldruk van de overheid. Een methode die Panteia mede ontwikkeld heeft. Naast deze objectieve vaststelling, is ook de beleving van regelgeving belangrijk. Een negatieve perceptie leidt tot minder acceptatie van wetten en regels en tot ongewenst ondernemersgedrag. Om na te gaan hoe bedrijven en burgers deze regeldruk ervaren, heeft Panteia diverse belevingsmonitors ontwikkeld. Deze meten of ondernemers, burgers of professionals werkelijk merken dat de regeldruk vermindert én wat de impact is van concrete maatregelen.

Panteia doet onderzoek naar het efficiënter maken van de uitvoerende organisaties. Ook onderzoeken wij hoe gemeenten hun diensten aan burgers en bedrijven kunnen verbeteren.

We hebben voor overheden en brancheorganisaties al enkele honderden onderzoeken uitgevoerd om de regelgeving efficiënter te maken, en de kosten voor de betrokken partijen te verminderen. Al onze onderzoeken worden op maat van de klant en de specifieke kenmerken van het onderzoeksterrein toegepast. Daarnaast verzorgen we ook trainingen en adviezen.

We werken voor uiteenlopende opdrachtgevers: ministeries, gemeenten, provincies, branche- en sectororganisaties, Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR), Belastingdienst, UWV, Raad voor de rechtspraak en overige overheidsorganisaties. Maar ook voor internationale opdrachtgevers in verschillende landen, de Wereldbank en de Europese Commissie.

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00