Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn van essentieel belang bij werving en behoud van personeel. Goede afspraken over scholing, verlof, werktijden, pensioenen en dergelijke stellen werkgevers bovendien in staat de bedrijfsvoering optimaal vorm te geven.

Afspraken kunnen zijn vastgelegd in individuele arbeidsovereenkomsten, maar ook in bedrijfsregelingen, cao’s en in wetgeving. Vaak is hierbij een belangrijke rol voor de overheid weggelegd.

Panteia heeft de afgelopen decennia onderzoekservaring opgebouwd op alle beleidsniveaus. Voor werkgevers en overheden onderzoekt Panteia regelmatig de tevredenheid en behoeften van (potentiële) werknemers op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Brancheorganisaties willen bijvoorbeeld weten of de cao naleefbaar is, of in hoeverre deze is toegerust op de toekomst. Daarnaast ondersteunt Panteia u bij een verzoek om bepalingen van uw cao algemeen verbindend te verklaren.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00