Migratie, integratie en diversiteit

Migratie, integratie en diversiteit staan volop in de belangstelling. Denk aan de huidige Europese migratiedynamiek die beleidsmakers voor nieuwe uitdagingen stelt: hoe houden we ons sociale stelsel houdbaar, welke mate van integratie van deze nieuwkomers is wenselijk en hoe bereiken we dat?

Bovendien: hoeveel mensen zijn het eigenlijk, wie zijn ze en hoelang blijven ze? Maar denk ook aan de bredere behoeften van de Nederlandse arbeidsmarkt in de komende dertig jaar: welk migratiebeleid past er bij de verwachte krapte?

Tegelijk zijn er de vraagstukken die verband houden met "klassieke" integratie: het stimuleren van de arbeidsparticipatie onder allochtonen, en hoe gaan we om met segregatie in het onderwijs en diversiteitsbeleid in organisaties? De integratie van mensen met verschillende culturele en sociale achtergronden en leefstijlen in onze maatschappij brengt een heel scala aan vraagstukken met zich mee.

Panteia heeft veel ervaring met beleidsonderzoek naar deze vraagstukken, op het snijvlak van zorg en welzijn, werk en inkomen, onderwijs en openbaar bestuur. We beschikken over de instrumenten en het netwerk om moeilijk bereikbare groepen met verschillende culturele achtergronden in het onderzoek te betrekken. Het bereiken van de doelgroep levert vaak waardevolle inzichten op. Zo spraken we met laagopgeleide, allochtone jongeren over seksuele beleving en gezondheid en met migrantenorganisaties over de aanpak van huiselijk en eergerelateerd geweld. Onze betrokkenheid houdt niet op bij de afronding van een onderzoek. Op basis van onze expertise adviseren wij bijvoorbeeld gemeenten bij de aanpak van lokale integratieproblematiek en verzorgen wij regelmatig presentaties tijdens bijeenkomsten over deze thema’s.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00