Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers)

Al ruim twintig jaar levert Panteia belangrijke inzichten in kenmerken, prestaties en maatschappelijke bijdrages van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Het snel groeiende en grote aantal zzp’ers maakt dergelijke inzichten cruciaal voor een op feiten gebaseerde discussie over de toekomst van het sociale zekerheidsstelsel, de arbeidsverhoudingen en toekomstbestendig ondernemerschap in Nederland.

Onderzoek naar zzp’ers combineert belangrijke kennisterreinen waarop Panteia zich al decennia op richt. Mede daarom was Panteia als enige commerciële instituut nauw betrokken bij de totstandkoming van het Interdepartementale BeleidsOnderzoek (IBO) zzp’ers in 2015. Deze bijdragen zijn exemplarisch voor de dienstverlening die Panteia biedt op dit beleidsterrein:

  • Groepsdiscussies met zzp’ers en hun opdrachtgevers rond thema’s als startmotieven, keuzes omtrent verzekeringen en pensioenen en investeringen
  • Analyses op het door Panteia tussen 2009 en 2015 gerunde zzp-panel. In het panel werden jaarlijks 3000 zelfstandigen ondervraagd. Waar veel panels van zzp’ers sterk selectief zijn, biedt het zzp-panel van Panteia een objectief en representatief beeld. Met het grote aantal zzp’ers wordt recht gedaan aan de grote verschillen tussen (groepen) zzp’ers.
  • Uitwerken van portretten van zzp’ers. Deze portretten zijn in het IBO-rapport opgenomen als illustraties. Tijdens diepte-interviews kwamen zaken aan de orde als drijfveren, barrières op zakelijk en persoonlijk gebied, behoeftes en wensen op korte termijn, etc.
  • Visie op de (mogelijke) maatschappelijke en economische bijdrage van het zzp-schap en op toekomstbestendige beleidsontwikkeling op het gebied van sociale en economische wetgeving.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00