Kostenstructuur tankvaart 2017 en raming 2018

In opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) heeft Panteia/NEA in detail de kostenstructuur van de tankvaart per binnenschip voor 2017 in kaart gebracht en een raming gegeven voor de situatie in 2018.

Hiervoor heeft Panteia/NEA haar gebruikelijke methode toegepast, waarbij aanvullende data en gegevens zijn verzameld door middel van een enquête uitgezet onder een groot aantal tankvaartondernemers en aanvullende interviews. Dit rapport zal jaarlijks worden geactualiseerd, zodat de kostenontwikkelingen per type schip op de voet gevolgd kunnen worden. Dit rapport presenteert de kostenstructuur van 2017 en de raming 2018 voor:

10 verschillende type schepen bij time-charters (totale vaste jaarlijkse kosten en kosten per effectieve uur);

6 representatieve reizen (totale jaarlijkse kosten, kosten per reis en per vervoerde ton).

De kostenstructuur is inzichtelijk gemaakt voor verschillende type tankers (N en C) met verschillende omvang (86 – 135 meter), inclusief een enkelwandige tanker en schepen met gecoate tanks en RVS tanks. Gastankers zijn buiten beschouwing gelaten.

Voor de kostenstructuur van time-charters zijn de vaste kosten berekend (arbeid, kapitaal, reparatie en onderhoud, verzekeringskosten en overige kosten). In geval van time-charters zijn de variabele kosten zoals de gasoliekosten, haven- en kanaalgelden, loodskosten en reinigingskosten niet inbegrepen. Bij de exploitatiekosten per reis zijn de variabele kosten weergegeven.

Aanvullend is ook een schatting gegeven van de ontwikkelingen van de kostencomponenten voor het jaar 2018 ten opzichte van 2017 en de verwachte invloed van deze ontwikkelingen op de kostenstructuur.

 

Bestelformulier

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00