Evaluatie scholingsvouchers en Brug-WW: Scholingsvouchers hebben (om)scholing gestimuleerd!

gepubliceerd: 30-04-2020

In opdracht van SZW evalueerde Panteia de resultaten en effecten van de tijdelijke regelingen Brug-WW en scholingsvouchers.

Beide regelingen hadden tot doel de mismatch op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te beperken én langdurige werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor beoogden beide regelingen het volgen van scholing onder verschillende doelgroepen te stimuleren.

Resultaten en doeltreffendheid Brug-WW

Brug-WW bood tot 1 april 2018 werkzoekenden met een WW-uitkering de mogelijkheid om deels te werken bij een nieuwe werkgever en tegelijkertijd noodzakelijke (bij- of om)scholing te volgen vanuit de WW.

Het trekken van harde conclusies over de resultaten en doeltreffendheid van de Brug-WW is beperkt mogelijk vanwege zowel het beperkte gebruik als de lage respons op de enquête onder deelnemers en werkgevers. Onder het beperkt aantal deelnemers heeft de Brug-WW er wel voor gezorgd dat de meesten een opleiding zijn gaan volgen, wat ze anders niet hadden gedaan. Ook is de bereidheid onder de betrokken werkgevers om te investeren in scholing bij nieuwe medewerkers gestimuleerd.

Resultaten en doeltreffendheid scholingsvouchers

De scholingsvouchers waren een voorziening die de directe kosten van scholing in de richting van een kansberoep financierden voor zowel werkzoekenden vanuit de WW als voor ingeschreven werkzoekenden met een baan of zelfstandigen. Deze regeling stond open van mei 2016 t/m december 2017.

De voornaamste conclusies over de resultaten en doeltreffendheid van de vouchers zijn:

  • Door de scholingsvouchers zijn 20.330 deelnemers gestimuleerd om zich te gaan (om)scholen.
  • Een derde van de deelnemers heeft door gebruik van de voucher een opleiding of EVC-traject gevolgd die zij zonder de voucher niet had gevolgd.
  • De inzet van de vouchers heeft geresulteerd in een studierendement van 83%, exclusief degenen die op het moment van enquêteren nog in opleiding waren.
  • De arbeidsmarktpositie is volgens deelnemers met een of meer diploma’s, EVC- of deelcertificaten zowel voor de korte als lange termijn verbeterd.
  • Van de (voormalige) deelnemers die een nieuwe baan vonden (68%), heeft het grootste deel (43%) deze baan zowel in een andere functie als andere sector gevonden.
  • Een derde van de deelnemers die een nieuwe baan hebben gevonden, schrijft het bemachtigen van deze baan toe aan de inzet van de scholingsvoucher.

Maatschappelijke impact, nut en duurzaamheid scholingsvouchers

Gezien het hoge studierendement onder deelnemers van de vouchers wordt geconcludeerd dat de inzetbaarheid van deelnemers op de arbeidsmarkt is vergroot. De maatschappelijke impact is gezien het relatief beperkte aantal deelnemers gering.

 

Voor een duurzaam effect is volgens geïnterviewde stakeholders een structurele regeling nodig die voor iedereen laagdrempelig en beschikbaar zijn, met aanbod van opleidingsadvies en aansluiting op bestaande (regionale) initiatieven en organisaties.

 

Tot slot

De minister van SZW heeft aangegeven deze onderzoeksresultaten te zullen gebruiken voor het STAP-budget en andere toekomstige regelingen.

 

Het rapport vindtu hier. 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00