Financieringsmonitor 2017-2

gepubliceerd: 23-10-2018

De Financieringsmonitor schetst een beeld van de financieringsbehoefte van het particulier bedrijfsleven, en de manier waarop in deze behoefte wordt voorzien.

Toegang tot financiering is van groot belang voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven. Bedrijven zijn hierbij vooral op zoek naar financiering in de vorm van vreemd vermogen; er is nauwelijks vraag naar extra (extern gefinancierd) eigen vermogen. Vreemd vermogen blijft de belangrijkste bron van financiering voor het MKB; wel neemt het volume van uitstaande leningen van grote banken aan het MKB af, wat een verschuiving in het financieringsgedrag van bedrijven suggereert.

 

Circa 20% van de bedrijven heeft zich in de tweede helft van 2017 op het verkrijgen van externe financiering georiënteerd; dit percentage is min of meer stabiel. Kleine bedrijven oriënteren zich het minst op financiering. In toenemende mate richten vooral microbedrijven zich op alternatieve financieringsbronnen zoals crowdfunding. Een klein deel van de bedrijven die zich op financiering georiënteerd hebben ziet uiteindelijk van een financieringsaanvraag af. Van de bedrijven die in de tweede helft van 2017 daadwerkelijk een financieringsaanvraag hebben gedaan, is bijna 90% geheel of gedeeltelijk succesvol. Dit percentage is duidelijk hoger dan vroeger: zo was vóór 2015 minder dan 80% geheel of gedeeltelijk succesvol. Bij microbedrijven is de aanvraag van externe financiering het minst vaak succesvol. Uiteindelijk verkregen in de tweede helft van 2017 MKB-bedrijven € 8 miljard aan externe financiering; een jaar eerder was dat nog € 6 miljard.

 

 

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00