Implementatie nieuwe wetgeving arbeidsgerelateerde zorg

gepubliceerd: 11-10-2018

In de per 1 juli 2017 vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Ook zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt.

Werkgevers en arbodienstverleners kregen tot 1 juli 2018 de tijd om deze vernieuwingen te implementeren. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet toe op de naleving van de Arbowet. De Inspectie SZW heeft behoefte aan inzicht in de wijze waarop bedrijven de nieuwe wetgeving invoeren en uitvoeren. Panteia voert samen met De Beleidsonderzoekers een kwalitatief onderzoek uit om dit in beeld te brengen. Het onderzoek is kwalitatief van aard. Het onderzoek bestaat uit 30 casestudies op bedrijfsniveau, waarbij de werkgever, een vertegenwoordiger van de werknemers en de gecontracteerde arbodienstverlener wordt geïnterviewd. Daarnaast voeren we interviews uit met brancheorganisaties en landelijke sociale partners.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00