Ontwikkelingen binnen de markt van werving en selectie door derden

gepubliceerd: 28-04-2020

Panteia heeft in het najaar van 2019 in opdracht van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een marktverkenning uitgevoerd naar Werving en Selectie door derden.

De marktverkenning had als doel de Inspectie SZW van kennis te voorzien over de ontwikkelingen binnen de markt van werving en selectie door derden. Dit inzicht is nodig omdat de Inspectie SZW verantwoordelijk wordt voor de handhaving op het gebied van discriminatie door intermediairs op de arbeidsmarkt.

Bij ‘derden’ gaat het onder andere om uitzendondernemingen, detacheringsbedrijven, wervings- en selectiebureaus, payrollbedrijven, externe inhuurintermediairs, Managed service providers (MSP’s) en brokers. MSP en brokers zijn bureaus die klanten ondersteunen bij het inhuurproces op het gebied van de werving en selectie van interimmers, zzp’ers, contractors of freelancers, voor een tijdelijk dienstverband. Daarnaast worden in deze marktverkenning een aantal nieuwe ontwikkelingen bij assessmentbureaus en werkplatforms beschreven alsmede het gebruik van digitale systemen en AI bij werving en selectie.

Op basis van literatuuronderzoek en tientallen gesprekken met experts en vertegenwoordigers van de sector zijn onder andere de volgende conclusies getrokken over de markt voor Werving en Selectie door derden:

  1. Veel, ook de kleinere, bureaus hebben een gevarieerd portfolio: een combinatie van twee of meer activiteiten als uitzenden, werving en selectie, detachering, payrolling, zzp-bemiddeling, MSP, e.d.
  2. De Randstad groep is zowel qua omzet als qua aantal bemiddelingen als qua aan geplaatste vacatures veruit de grootste speler in de markt voor werving en selectie. Detacheerders en executive search bureaus hebben een relatief hoge omzet in vergelijking met het aantal bemiddelingen.
  3. Uitzendbureaus zijn met name actief in het MBO(vooral)/HBO-segment, detacheerders en gespecialiseerde uitzendbureaus in het hoger opgeleide segment. Het laaggeschoolde segment is steeds meer in handen van bureaus met een businessmodel dat steunt op de betaling van huisvestingskosten, reiskosten en boetes door de uitzendkrachten. De marges op de vergoeding door inleners zijn minimaal.
  4. De krapte op de arbeidsmarkt blijft. Dit is een voordeel voor (middelgrote) bureaus met een gepersonaliseerde benadering. Een eerste voorbode van een economische omslag is wel dat sommige grote ondernemingen bezuinigen op de flexschil. Dit gaat met name ten koste van de markt van grote intermediairs met een contract met smalle marges.De impact van het coronavirus is hier vanzelfsprekend niet in meegenomen aangezien het onderzoek vorig jaar is uitgevoerd.
  5. Experts en stakeholders zien dat met name de Wet Arbeidsmarkt in Balans en mogelijke veranderingen in de zzp-wetgeving de markt van werving en selectie gaan beïnvloeden. Men wist echter nog niet precies te zeggen wat de impact precies zou zijn en wat de beste manier was om hierop te anticiperen.Het is interessant om de komende jaren te volgen wat voor gevolgen de invoering van de WAB daadwerkelijk heeft, welke keuzes de bureaus hebben gemaakt en welke redenen hier aan ten grondslag liggen.
  6. De rol van platforms neemt toe. Die zijn deels in handen van de gevestigde intermediairs. Ook de techbedrijven winnen aan marktaandeel, maar deels komt dat omdat gevestigde intermediairs gebruik maken van hun technologie.
  7. Technologie als Applicant Tracking Systems, e-assessments en inzet van chatbots raakt steeds meer ingeburgerd, Het gebruik van innovaties op het gebied van AI zoals matching op competenties is de eerste jaren nog veel minder aan de orde.
  8. De marktaandelen van leveranciers van software, tools en systemen zijn niet exact bekend. Partijen weten van elkaar echter wel wat de grootste spelers zijn en hoe hun positie in de markt is.

Het rapport is inmiddels aangeboden aan de tweede kamer.

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00