Panteia geeft inzicht over verkeersknelpunt A2 Deil – Vught.

gepubliceerd: 11-10-2018

De A2 Deil-’s-Hertogenbosch-Vught is een van de grootste verkeersknelpunten in Nederland.

Door de regio en het ministerie I&W is een programma gestart om gezamenlijk, met kortetermijnmaatregelen, OV-maatregelen en een langetermijnaanpak deze problematiek aan te pakken. Het gaat daarbij om nationale en regionale doelstellingen. Deze verkenning, die de minister op 4 juni gestart is, betreft de lange termijn aanpak. De verkenning loopt tot medio 2020 en wordt afhankelijk van de besluitvorming gevolgd door een planuitwerking van enkele jaren en daarna realisatie.

Panteia heeft in samenwerking met Witteveen + Bos en At Osborne heeft Panteia de volgende visie ontwikkeld op deze opgave:

De huidige praktijk van MIRT verkenningen stelt hoge en uiteenlopende eisen aan zowel de producten als het proces. Zo hebben de recente inzichten van onder andere de commissie Elverding en andere evaluaties van verkenningen opgeleverd dat er juist in de vroege fase van een verkenning geïnvesteerd moet worden in een breed opgezet en gebiedsgericht participatieproces. Een proces dat zich nadrukkelijk niet alleen richt op de (nationale) mobiliteitsdoelstelling tussen Brabant en de Noordvleugel van de Randstad, maar nadrukkelijk ook de op de regionale doelstellingen van onder andere bereikbaarheid, woon- en leefkwaliteit en duurzaamheid. Door deze gebiedsgerichte in plaats van een louter lijngerichte aanpak, wordt het speelveld om oplossingen te vinden vergroot. Daarnaast is de sturingsstijl van de overheid aan het veranderen, waarbij meer aandacht geschonken wordt aan horizontaal, procesgericht en opgave-gestuurd te werken en te anticiperen op de problemen en kansen die maatschappelijke partijen en andere overheden zien.

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00