Raadpleging Indisch-Molukse gemeenschap voor besteding extra middelen Rijksoverheid

gepubliceerd: 18-06-2020

In juni 2020 houdt Panteia een raadpleging onder Nederlanders met een Indische of Molukse afkomst. Dit is een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de Indisch-Molukse gemeenschap te betrekken bij de besteding van extra middelen die vrijkomen in het kader van de Collectieve Erkenning.

 

In augustus van dit jaar is het 75 jaar geleden dat een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog met de capitulatie van Japan. De Rijksoverheid wil daarom graag iets extra’s doen voor de Indisch-Molukse gemeenschap in Nederland.

 

Hiervoor komt – gefaseerd - ruim 20 miljoen euro beschikbaar. Om dit zo goed mogelijk te besteden, wil de overheid zoveel mogelijk ideeën en behoeften ophalen bij de brede Indisch-Molukse gemeenschap. Dit betekent bij alle generaties, leeftijden, grote en kleine organisaties.

 

Deze ideeën dienen zoveel mogelijk voort te bouwen op wat er al in gang is gezet met de collectieve erkenning van Indisch-Moluks Nederland. Het begrip de collectieve erkenning van Indisch-Moluks Nederland wordt begrepen als de ambitie om de Indische en Molukse identiteit in Nederland te waarderen en de ambitie het Indisch en Moluks erfgoed te verankeren in de Nederlandse samenleving. In het kader van deze collectieve erkenning zijn de afgelopen jaren tal van projecten ontwikkeld en doelstellingen gerealiseerd, zoals pleisterplaats Sophiahof, herdenken, contextgebonden zorg en de subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch-Moluks Nederland.

 

Panteia voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deze raadpleging uit onder de Indisch-Molukse gemeenschap in Nederland. Hiervoor bevraagt Panteia een breed scala aan Indische en Molukse organisaties, (sleutel)personen en hun achterban.

 

Heeft uw Indische of Molukse organisatie geen uitnodiging ontvangen voor deze raadpleging, maar wilt u dat wel? Stuur dan een e-mail naar Gratiëlla Schippers g.schippers@panteia.nl.

U kunt ook een e-mail sturen naar Gratiëlla indien u een Indische of Molukse organisatie kent, maar twijfelt of deze organisatie een uitnodiging heeft gekregen voor deze raadpleging.

 

In deze bijlage treft u de officiële aankondigingsbrief van het Ministerie van VWS over deze raadpleging.

 

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00