Wat lezen kinderen met dyslexie graag?

gepubliceerd: 03-03-2021

In opdracht van de KB voerde Panteia een onderzoek uit naar het leesgedrag en de gewenste leesvormen van kinderen en jongeren met dyslexie. Uit het onderzoek, dat in samenwerking met Edux en KluppluZ werd uitgevoerd, kwam naar voren dat audioboeken, gesproken boeken en boeken met veel plaatjes de voorkeur hebben. Daarbij bleek er een verschil te zijn tussen wat kinderen graag lezen en wat experts goed voor de leesvaardigheid vinden.

 

In gesprekken met deskundigen en vooral veel kinderen werd ingegaan op de vraag “welke vormen van (aangepast) lezen vinden kinderen en jongeren met dyslexie prettig, wat helpt hen en waarom?”

 

Plezier versus leesvaardigheid

Uit de verschillende gesprekken kwam naar voren dat kinderen om verschillende redenen lezen. Aan de ene kant is er het leesplezier en aan de andere kant stimuleren begeleiders en leesconsulenten kinderen om te lezen, zodat ze hun leesvaardigheid bevorderen. Deze twee aspecten hangen sterk samen. Het vergroten van de leesvaardigheid heeft een positieve invloed op het leesplezier en omgekeerd: plezier in lezen leidt tot meer inzet om leesvaardigheden te bevorderen. Er zijn wel verschillen in wat de kinderen als prettige vormen van lezen ervaren en welke vormen begeleiders en leesconsulenten aanbevelen voor het bevorderen van de leesvaardigheid.


Luisteren en aangepaste opmaak spreken lezers met dyslexie het meeste aan

Op basis van de beoordelingen van het leesplezier door de jeugdlezers springen boeken met een aangepaste opmaak er in positieve zin uit. Dit zijn leesvormen met minder tekst op één pagina en met plaatjes die de tekst ondersteunen. Ook gesproken-/luisterboeken, stripboeken en (in mindere mate) boeken met een aangepaste lettergrootte bleken favoriet.

Uit het oogpunt van het bevorderen van leesvaardigheid worden samenlezen, E-books, reguliere boeken met kort tekst en plaatjes en karaokelezen het beste gewaardeerd. In deze vormen worden jeugdlezers met dyslexie namelijk het meeste gestimuleerd om zo veel mogelijk ‘reguliere’ teksten te lezen. Gesproken boeken en luisterboeken worden door begeleiders wel gebruikt om het plezier in verhalen te bevorderen, maar worden niet als een vervanging van zelf lezen gezien.

 

Ten slotte viel op dat speciale dyslexielettertypes zowel door experts als kinderen zeer slecht worden beoordeeld. Ze maken het lezen voor veel kinderen niet gemakkelijker en dragen daarmee niet bij aan het leesgenot.

 

Meer weten? Lees hier het gehele rapport. 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00