Maatschappij & Economie

Economische groei en maatschappelijke ontwikkelingen gaan hand in hand. De toekomst staat in het teken van het realiseren van brede welvaart. We streven naar een maatschappij waarin het bedrijfsleven op een duurzame wijze floreert, met een goed functionerende arbeidsmarkt, waarin iedereen kan participeren en bestaanszekerheid heeft, en waarin proactief en preventief wordt gezorgd voor de gezondheid van mens en medewerker.

De route naar brede welvaart gaat over veel sporen. Belangrijke uitganspunten daarbij zijn de Sustainable Development Goals: zeventien ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Doelen als het streven naar gelijkheid, naar eerlijk werk en economische groei, goede gezondheid en het bestrijden en voorkomen van armoede. Hier hangen veel vraagstukken mee samen, zowel nationaal als internationaal. 

Panteia is een partner voor internationale, nationale en decentrale overheden, non-profit organisaties, brancheorganisaties en bedrijven die grip willen krijgen op deze ontwikkelingen. Door middel van innovatief onderzoek en advies zoekt Panteia samen met opdrachtgevers naar inzichten die tot impact leiden. Om zo samen te werken aan brede welvaart en een betere wereld in 2030 en daarna.