Transport & Mobiliteit

Efficiënte transport- en logistieke dienstverlening is essentieel voor fysieke distributie van goederen en is een belangrijke factor voor de concurrentiepositie van een land of regio of bedrijf.

Optimale mobiliteit biedt mensen de kans zich te ontplooien en te ontspannen, op verschillende locaties te wonen, te werken en te winkelen.

Hoewel transport en mobiliteit onmisbaar zijn, kent het ook een keerzijde. Beiden leiden namelijk ook tot de uitstoot van schadelijke stoffen, geluidsoverlast, verkeersongevallen en vertragingen - allemaal factoren die van invloed zijn op de economie en ons welzijn. Slim en optimaal gebruik van transportsystemen is essentieel om deze nadelige effecten tegen te gaan.

Panteia is een bewezen partner voor internationale, nationale en decentrale overheden, brancheorganisaties en bedrijven die grip willen krijgen op de effecten van transport en mobiliteit. Door middel van innovatief onderzoek, advies en begeleiding zoekt Panteia samen met opdrachtgevers naar oplossingen in de vorm van duurzame mobiliteit, intermodale vervoerconcepten, intelligente transportsystemen, verbeteringen in de infrastructuur en intensievere – op innovatie gerichte – samenwerking in de gehele transport- en mobiliteitsketen. Efficiënte, groene, slimme en inclusieve mobiliteit is immers van levensbelang voor de economische slagkracht en sociale cohesie van Nederland en Europa.