Beleidsdoorlichting

Panteia heeft een ruime staat van dienst waar het gaat om het uitvoeren van beleidsdoorlichtingen en -evaluaties. We gaan gestructureerd te werk en geven een onderbouwd antwoord op de vraag in welke mate het beleid doeltreffend en doelmatig is.

Beleidsreconstructie

Bij de beleidsdoorlichting gaan wij uit van de beleidscyclus en maken hier een reconstructie van, die inzicht geeft in hoe het beleid tot stand is gekomen, hoe het is uitgevoerd, en wat de output en outcome zijn. Daarbij zetten wij de volgende middelen in:

  • Documentenstudies
  • Diepte-interviews
  • Groepsinterviews
  • Interactieve workshops
Betrouwbaar en onderbouwd

Panteia neemt u het werk uit handen en gaat op objectieve wijze te werk. Onze adviseurs zijn goed bekend met de eisen in de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) van de Rijksoverheid. Dit betekent dat u er van op aan kunt dat u over betrouwbare uitkomsten beschikt op basis waarvan u het gevoerde beleid kunt beoordelen, en (indien nodig) bijsturen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00