MKB & ondernemerschap

Panteia beschikt over uitgebreide kennis en ervaring om gedegen onderzoeken uit te voeren over het midden- en kleinbedrijf (MKB) en ondernemerschap. Dat kan gaan over onderwerpen zoals: topsectoren, financiering, zzp, ondernemen, prognoses, innovatie, marktwerking, samenwerking, et cetera.

De waardering van het zelfstandig ondernemerschap is in Nederland sterk toegenomen en er is sprake van groei van het zelfstandig ondernemerschap. Voor een deel gaat het hierbij op ‘eenpitters’ (zzp’ers). Van belang is nu om de kwaliteit van het ondernemerschap in Nederland op een hoger plan brengen. Economisch gezien is het van belang dat meer ondernemers nu ambitieuzer worden. De Rijksoverheid zet hier op in met gericht beleid voor ambitieuze ondernemers.

Dit beleid is gericht op starters, op groeiers en op het stimuleren van innovatie. Jonge bedrijven creëren de meeste banen en vernieuwen de markt voor de al langer bestaande bedrijven. Zij dwingen de gevestigde orde tot aanpassing van verdienmodellen en innovatie. Panteia analyseert dergelijke ontwikkelingen, evalueert beleidsmaatregelen en helpt beleidsmakers de juiste keuzes te maken.

Bekijk de onderzoeken die wij hebben uitgevoerd in het kader van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap in opdracht van het ministerie van EZ: http://ondernemerschap.panteia.nl/

Wij denken graag met u mee over uw vraagstuk. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00