Financiering

Sinds de kredietcrisis is het voor bedrijven een stuk ingewikkelder om het benodigde kapitaal voor het continueren en uitbouwen van het bedrijf bij elkaar te krijgen.

Daarbij laat onderzoek naar financieringsvraagstukken het steeds weer zien: juist ondernemers en ondernemingen die betrekkelijk bescheiden bedragen willen lenen voor werkkapitaal, start van een bedrijf, uitbreiding of nieuwe activiteiten, hebben minder kans die te krijgen bij gevestigde financiële instellingen. Voor jonge, innovatieve startups die risicofinanciering nodig hebben is het helemaal lastig. De markt voor seed- en proof-of- concept-financieringen is fors kleiner geworden. Dat is een ongewenste situatie, want als er voor de onderneming met potentie nú onvoldoende geld beschikbaar is tast dat de welvaart van morgen aan.

Ook de financiële sector zelf worstelt met de situatie na de kredietcrisis. Toenemende regeldruk met bijbehorende kostenstijgingen maken het moeilijker om het volledige veld van financieringsbehoeften te dekken. Dat merkt de buitenwereld ook en er komen dus steeds meer alternatieve mogelijkheden om bedrijfsfinanciering vorm te geven. Die komen echter slechts langzaam tot stand en bieden onvoldoende opvang voor de vrijvallende opportunities. Ook vergt het van banken dat zij gaan samenwerken met deze nieuwe financieringsvormen om hun klanten toch een oplossing te bieden. Patchwork financiering is in en ook logisch om deling van  risico’s mogelijk te maken. Intransparantie van de markt voor vooral de kleinere MKB-financieringen speelt daarbij een grote rol.

Ook overheden worden steeds actiever op de financieringsmarkt: garantieregelingen, innovatie fondsen, herverdeling van middelen voor Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, ondersteunen van nieuwe aanbieders van financiering, stimuleren van business angels: aan oplossingen geen gebrek.

Panteia verricht op het veld van financiering  veel onderzoek. Wij brengen daarbij het financieringsprobleem in kaart, helpen bij het verwerven van inzicht maar ook met het formuleren van research-based adviezen die tot oplossingen leiden.

Klanten Het account financiering werkt voor verschillende klanten. Europese commissie en ECB, Ministeries, provinciale en lokale overheden,  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - RVO (voorheen Agentschap NL en Dienst Regelingen), NYSE Euronext en Kamers van Koophandel (voorheen Syntens)  behoren hiertoe.

Voorbeeldprojecten

  • Financieringsmonitor (halfjaarlijks)
  • Een steun in de rug, onderzoek naar transparantie en toegankelijkheid financiële    overheidsregelingen (nog lopend)
  • Informele investeerders en business angels in Nederland: kijk op kansen
  • Evaluatie Valorisatieregeling, inclusief seed- en proof-of-concept financieringen
  • Bedrijfsfinanciering, zo kan het ook! (Jaarlijkse update over ontwikkeling alternatieve financieringsvormen)
  • MKB-rating: smaakt naar meer
  • NL Obligatiefonds (ex ante studie)
  • Evaluatie microkredietregeling Gelderland

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00