Arbeidsmarktstudies

Panteia heeft ruime ervaring met het opzetten en uitvoeren van zowel nationaal, regionaal als sectoraal arbeidsmarktonderzoek. Wij brengen zowel het statische deel van de arbeidsmarkt (werkgelegenheid en beroepsbevolking) als het dynamische deel (vacatures en werkzoekenden) in kaart.

Hiervoor hebben we een methode ontwikkeld waarmee een accurate schatting is te maken van het daadwerkelijke aantal actuele vacatures en werkzoekenden. Voor vacatures gebruiken we bijvoorbeeld de vacaturespider Jobfeed van het bedrijf Textkernel. Jobfeed brengt ruim 90% van alle vacatures op internet samen in een database.

In onze sectorale arbeidsmarktstudies, zoals het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW), wordt voor specifieke sectoren en functiegroepen de stroming op de arbeidsmarkt in kaart gebracht. Zo kan er een tekort of een overschot aan personeel zijn of kan bijvoorbeeld het gevraagde opleidingsniveau stijgen, zodat andere werknemers nodig zijn.

Binnen het arbeidsmarktonderzoek heeft Panteia veel ervaring met arbeidsmarktevaluaties, arbeidsmarktanalyses, het opstellen van prognoses en het duiden van oplossingen voor knelpunten op de arbeidsmarkt. Wij geven een goede kwalitatieve duiding in termen van knelpunten en oplossingen en beperken ons niet slechts tot cijfermatige gegevens over vraag en aanbod. Panteia levert daarom kwalitatieve en kwantitatieve informatie voor individuele bedrijven, overheden en sociale partners.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00