Gesubsidieerde arbeid

Panteia heeft veel kennis van gesubsidieerde arbeid. Het onderzoek dat we uitvoeren, varieert van langlopende monitoren tot onderzoeken met een duur van een aantal weken of maanden.

Voorbeelden van langlopende onderzoeken zijn de grootschalige Wsw-statistiek (Wet sociale werkvoorziening) en de evaluatie van de pilot loondispensatie.

Loondispensatie betekent dat de werkgever minder dan het wettelijk minimumloon mag betalen als de werknemer door zijn arbeidsbeperking minder productief is. Aan deze pilot, waarbij wordt onderzocht of loondispensatie een goed instrument is om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, doen 32 gemeenten mee. Panteia monitort en evalueert de pilot.

Een voorbeeld van een kleinschalig onderzoek is de studie naar de laaggeletterdheid in de sociale werkvoorziening. Ook leveren we voor gemeenten of SW-bedrijven op maat gegevens uit de Wsw-statistiek of de pilot loondispensatie.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00