Beleidsdoorlichting ziektepreventie

Het doel van de beleidsdoorlichting ziektepreventie was om antwoord te geven op de vraag naar doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid op het terrein ziektepreventie. Hiertoe zijn de doelen, betrokken partijen, uitvoering, uitgaven en resultaten van het beleid in kaart gebracht. De beleidsdoorlichting ziektepreventie heeft betrekking op de jaren 2009 – 2013. Verder is de beleidsdoorlichting gericht op de drie beleidsterreinen die conform artikel 1 van de Rijksbegroting 2014 vallen onder ziektepreventie, te weten: 

• Bevolkingsonderzoeken: baarmoederhalskanker, borstkanker, darmkanker, familiaire hypercholesterolemie en de hielprikscreening. • Infectieziektebestrijding: landelijke kennisinfrastructuur en regierol, vaccinaties en soa poliklinieken. • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00