Sectorbeschrijvingen Cultuur

Wat zijn de ontwikkelingen in de cultuursector? Welke veranderingen zijn zichtbaar in de manier waarop de cultuursector zich organiseert? Wat is de rol van de overheid?

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het samenwerkingsverband Panteia / KWINK Groep / Rebel Group gevraagd kwalitatieve beschrijvingen op te stellen van verschillende deelsectoren in de cultuursector, namelijk voor de Ontwerpsector, Beeldende kunst, Podiumkunst, Musea en de Bibliotheeksector / Letteren. De sectorbeschrijvingen dienen onder andere als input voor de adviezen van de Raad van Cultuur, die deelneemt in de begeleidingscommissie van het onderzoek.

Bekijk het rapport

Lees ook het nieuwsbericht: Sectorbeschrijvingen Nederlandse cultuursector

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00