De transportsector van de EU aantrekkelijk maken voor toekomstige generaties

In samenwerking met partners Deloitte (hoofdpartner) en Coffey heeft Panteia een studie uitgevoerd getiteld ‘Study on a Pilot project: Making the EU transport sector attractive for future generations’, in opdracht van de Europese Commissie, DG Mobiliteit en Vervoer.

 

De studie behandelt twee hoofdpunten:

  • de mate waarin de transportsector door jonge mensen wordt gezien als aantrekkelijke werkplek of niet, met het oog op de huidige en voorziene tekorten aan arbeidskrachten in de sector
  • wat kan worden gedaan om de werving van jongeren in de sector te verbeteren, met inbegrip van het aantrekken van meer jonge vrouwen.

De belangrijkste bevindingen worden gepresenteerd in relatie tot de volgende punten:

- Aantrekkelijkheid van de sector. De meningen van jongeren over de aantrekkelijkheid van de transportsector en de werkgelegenheid binnen haar verschillende onderdelen lijken zowel complex als inconsistent te zijn. Dit lijkt in ieder geval gedeeltelijk te wijten aan het feit dat zij slecht op de hoogte zijn van wat de sector doet, welke soorten banen er beschikbaar zijn en welke rol ze erin kunnen spelen. Minder dan 10% van de jongeren vindt dat de transportsector een slechte of zeer slechte reputatie heeft, terwijl meer dan 40% vindt dat het gemiddeld was en ruim 45% de reputatie goed of zeer goed noemt. Met betrekking tot de relatieve aantrekkelijkheid van de verschillende vervoersmodaliteiten (lucht-, weg-, spoor- en maritiem) suggereren de resultaten echter dat jongeren uiteenlopende standpunten hebben over de aantrekkelijkheid van deze subsectoren. Veel werkgevers lijken niet op de hoogte van gebrek aan kennis en beperkte ervaring onder jongeren en de mate waarin dit een belemmering vormt voor hun potentiële werving.

- Uitdagingen op de arbeidsmarkt. Hoewel de algemene arbeidsmarktuitdagingen voor de transportsector te duidelijk zijn, is het moeilijker gegevens te verzamelen over specifieke arbeidsmarktproblemen die kunnen worden gebruikt om reclame en recruitmentactiviteiten te ontplooien. Hoewel er al tekorten aan arbeidskrachten bestaan, lijken veel werkgevers zich niet voldoende bewust te zijn van de mogelijke omvang van de problemen die zij zullen ondervinden.

-Gender verschillen. Een online enquête onder jongeren suggereert dat wanneer jonge mensen in het algemeen gevraagd worden naar de transportsector als potentiele werkplek, jonge vrouwen en mannen soortgelijke opvattingen hebben over de aantrekkelijkheid van de sector. Wanneer jonge mensen echter over specifieke banen nadenken, komt het gender aspect snel op de voorgrond, waarbij jonge vrouwen bepaalde soorten banen verkiezen. Jonge vrouwen hebben bijvoorbeeld een grotere voorkeur hebben voor het omgaan met mensen (70% vs 40%) dan voor machines of uitrusting (15% vs 30%). Gender verschillen zijn echter niet alleen een kwestie van houding of perceptie. Er zijn veel praktische obstakels voor gendergelijkheid, zoals het gebrek aan toiletruimtes voor vrouwen en andere faciliteiten.

- Effectieve promotiepraktijken. In dit onderzoek is een aantal zeer effectieve promotiepraktijken geïdentificeerd die over het volledige spectrum van vervoerssectoren in de EU-lidstaten kunnen worden gebruikt. De praktijken wijzen op het belang van het afstemmen van inspanningen op specifieke kansen gericht op specifieke kandidaten en bevestigen dat inzet op publieke bewustwording doorgaans niet effectief is.

De studie bevat bovendien aanbevelingen voor communicatie op EU, nationaal, sector en bedrijfsniveau.

Het rapport kunt u hier downloaden. 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00