Onderzoek ‘Ken je (niet) klant’ Bibliotheek Rotterdam

Panteia voerde in opdracht van de Bibliotheek Rotterdam een onderzoek uit onder klanten en niet-klanten van de 14 vestigingen van de bibliotheek Rotterdam. Vragen die centraal stonden in dit onderzoek waren vragen als wie zijn de klanten van de bibliotheek? Wat is hun profiel? Aan welk aanbod van diensten en activiteiten hebben zij behoefte? Waar maken ze nu vooral gebruik van?

Het vestigingsbeleid van de bibliotheek Rotterdam in de afgelopen jaren veranderd. Wat merken klanten hiervan? Wat hebben vaste klanten van een bepaalde bibliotheek gedaan na sluiting van hun vaste vestiging? Zijn zij het aanbod van de bibliotheek Rotterdam minder gaan gebruiken of zijn ze uitgeweken naar een andere vestiging? Van de niet-klanten was het interessant om in kaart te brengen waarom zij de bibliotheek niet bezoeken en wat er voor nodig is om hen wel de bibliotheek te laten bezoeken? Zit dat in zaken als afstand of meer in het aanbod, hebben ze een verkeerd beeld van het aanbod van de bibliotheek of zijn ze überhaupt niet te bewegen tot bezoek aan een bibliotheek? Daarnaast besteedde het onderzoek ook aandacht aan de herinrichting van de centrale vestiging van de Bibliotheek Rotterdam aan de Hoogstraat en aan de lidmaatschapsmodellen en abonnementsvormen. Dit onderzoek werd uitgevoerd in de periode van begin augustus tot eind november 2015. De uitkomsten hebben als input gediend voor het meerjarenbeleidsplan van de bibliotheek Rotterdam.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00