Evaluatie subsidieregeling Ontwikkelbudget

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) geeft uitvoering aan het cultuurbeleid van de gemeente Amsterdam. Het AFK heeft verschillende regelingen voor het ondersteunen van projecten en programma’s. Eén van de regelingen is het ontwikkelbudget. Dit ontwikkelbudget richt zich specifiek op Amsterdamse kunstenaars binnen alle disciplines die hun carrière een artistieke impuls willen geven.

De evaluatie van de regeling, gericht op de periode 2013-2015, verrichte Panteia door te kijken of de regeling aansloot op de behoeften van de doelgroep en of de regeling de beoogde effecten bereikte. Hiervoor is gekeken naar de opzet van de regeling (transparantie criteria, zorgvuldigheid bij toetsing van aanvragen), het uitvoeringsproces (helderheid aanvraagprocedure, duidelijkheid communicatie over aanvraag en honorering/afwijzing), de directe resultaten (ondernomen activiteiten, beoordeling kunstenaars van de kwaliteit van ondersteuning) en de effecten (is er sprake van artistiek-inhoudelijke ontwikkeling, vergroting van de zichtbaarheid).

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00